Despre noi

CINE SUNTEM?

Suntem un grup de creştini ortodocşi care, prin ascultare de duhovnic, ne străduim să-L slăvim pe Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, în „Cateheze baptismale”, ne îndeamnă ca „toate pe care pui mâna și le faci, să aibă rădăcina și temelia aceasta: să fie spre slava lui Dumnezeu și nimic să nu fie din partea ta care să nu aibă această temelie. Așadar, «fie de mâncați, fie de beți, fie altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți».”

Pentru a birui atacurile demonilor în furia lor sălbatică, nu avem decât o singură soluție: să Îl aducem pe Dumnezeu înapoi în viaţa noastră. Singuri e mai greu, însă alături de alţi creştini ortodocși dornici de acest lucru, fără îndoială că vom reuşi. Să folosim timpul pentru a păşi dincolo de timp şi pentru a reface legăturile dintre noi. O oră de Psaltire pe săptămână, te introduce într-un puternic lanţ al rugăciunii, trăinicia acestuia fiind dată atât de „rezistența” fiecărei verigi, cât și de „interconectarea” dintre ele.

CE INTENȚIONĂM?

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, prin această lucrare, dorim ca orice creştin ortodox să participe o oră pe săptămână la citirea Psaltirii. De ce? Pentru că realizând un grup compact, o Psaltire va fi citită fără întrerupere în fiecare zi a săptămânii!

Numeroși preoţi, monahi şi mireni au răspuns deja afirmativ la îndemnul nostru. Adăugând și dorința dumneavoastră de a participa la rugăciune, vom genera o forţă spirituală în folosul mântuirii, atât a noastră, cât şi a semenilor noştri.

Listele cu numele de botez ale celor înscriși vor fi afişate în secţiunea Rugători Activi și au următorul rol:

  • de a oferi posibilitatea și altor creştini ortodocși de a se înscrie în intervalele rămase neocupate (în funcție de disponibilitatea și programul fiecăruia);
  • ca fiecare persoană, după citirea Psaltirii, să pomenească în rugăciunea sa şi pe ceilalţi membrii ai grupului din care face parte. În felul acesta, fiecare dintre noi este pomenit la Psaltire oră de oră, toată săptămâna.