Planurile și obiectivele Sinodului Panortodox 2016

PLANURILE ȘI OBIECTIVELE SINODULUI
 • În cadrul CMB, fiecare biserică este Biserica Universală, dar nu în întregul ei.
 • Fiecare biserică își completează universalitatea doar atunci când este în comuniune cu celelalte biserici. Unul fără altul suntem mai săraci.
 • Se află în interiorul ”Bisericii” tot atâtea diviziuni, erezii și schisme câte practică un oarecare tip de ”botez”.
 • În interiorul botezului, chiar și atunci când există o ruptură, o disensiune, o schismă, încă se mai poate vorbi de Biserică.
 • Orice erezie care nu este contrară în mod explicit Simbolului de Credință, precum, de pildă, monofizitismul și monotelismul, al așa-numiților ”precalcedonieni”, iconomahia, antiisihasmul, etnofiletismul etc., are caracter bisericesc.
 • În evoluția aceasta către unire, nu se pune problema ca o Biserică să se îndrepte către cealaltă, ci toate deopotrivă să reîntemeiem Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, care a coexistat în Răsărit și în Apus, așa cum am trăit până în 1054, în ciuda diferențelor teologice care existau și atunci.
 • Bisericile Ortodoxe locale și comunitatea eretică papală trebuie să se considere ca „Biserici surori”, la fel de mântuitoare și, în consecință, nu trebuie propovăduită Ortodoxia romano-catolicilor.
 • Restabilire a „unității creștine”, „căutarea unității pierdute” sau „recunoaşterea altor biserici creştine.Ele recunosc că există membri ai bisericii în afara zidurilor ei [extra muros], că aceştia aparţin Bisericii în mod egal [aliquo modo], sau chiar că există biserică în afara bisericii [ecclesia extra ecclesiam].
 • Abolirea practicii tuturor Sfintelor Sinoade Locale și Ecumenice în vigoare până în prezent, în care se dorea ca fiecare episcop să poată dispune de propriul său vot. Nu a existat niciodată problema acestei scheme: un vot pentru o Biserică – ceea ce face ca membri Sfântului și Marelui Sinod, cu excepția Întâistătătorilor, să fie elemente pur decorative, lipsindu-i de dreptul de vot.
 • Căsătoriile mixte între ortodocși și eterodocși.
ECUMENISMUL

Matricea ecumenismului este masoneria care promovează religia universală.

 1. Ecumenismul inter-creștin promovează unirea diferitelor erezii creștine (papistași, protestanți, anglicani, monofiziți) cu Biserica Ortodoxă Sobornicească având ca criteriu minimalismul dogmatic.
 2. Ecumenismul inter-religios, considerând că în toate religiile există elemente pozitive, promovează unitatea dintre acestea și mai ales dintre așa-numitele religii monoteiste ale lumii, creștinismul, islamul și iudaismul, adică promovează așa-numita „Religie universală”.
 • scopul de a uni toate religiile lumii pe baza dialogului si principiilor democratice de libertate, egalitate si fraternitate, într-o singură Biserica Universală.
 • noua învățătură eclesiologică eretică – despre existența Harului Mântuitor în afara granițelor canonice ale Bisericii Ortodoxe – așa numita „Teorie a Ramificațiilor”.
 • unitatea în diversitate – nu în credință și în adevăr, ci o contopire de tip sincretist, o absorbire, în esență, a Ortodoxiei în Papism, fără ca acesta din urmă să lepede vreuna din înșelările sale eretice.
 • practicarea rugăciunilor în comun și a împărtășaniei comune și comuniunea cu ne-ortodocșii
 • toate aceste pseudo-creștinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie lângă altă erezie, numele lor evanghelic comun este „Pan-Erezie”.
 • ecumenismul este numele comun pentru pseudo-creștinismele și pseudo-bisericile Europei Occidentale, inima tuturor umanismelor europene avându-l în frunte pe Papă
 • ecumenismul substituie notiunea corecta de Biserica Universala in sensul Bisericii care apara adevarul lui Dumnezeu, prin definirea gresita a bisericii ca biserica mondiala in sens geografic, universal
 • prefera cantitatea si nu calitatea marturisirii adevarului
 • impune invataturi false, chipurile universale in afara adevarului
 • întareste pe neortodocsi in convingerea ca si ei ar apartine Bisericii
 • împiedica pe sincerii cautatori ai adevarului sa gaseasca comuniunea cu Biserica adevarata a lui Hristos
 • nu crede in existenta Bisericii unice sfinte, sobornicesti si apostolesti.
 • submineaza in chip eretic eclesiologia ortodoxa
 • manifesta neincredere in puterea cuvintelor lui Hristos neschimbate pana la sfarsitul lumii despre invincibilitatea Bisericii (Matei, 28-20).
 • fragmenteaza in mod eretic textele Cuvantului lui Dumnezeu.
 • lipsa mărturisirii ortodoxe, lipsa de sinceritate a eterodocșilor, supralicitarea dragostei
 • pregateste Ortodoxia pentru abateri dogmatice in scopul unitatii ecumenismului.
 • recunoașterea reciprocă a apartenenței la Biserică, a succesiunii apostolice, a preoției, a Harului, a tainelor, dialogul de pe poziții de egalitate, amnistierea, disculparea și gratificarea Uniației
 • adoptă și consfințește toate ereziile ca ”Biserici” și vatămă dogma Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești.
 • ridicarea anticanonică a anatemelor date în 1054, fapt realizat de Patriarhul Ecumenic Atenagora și de Papa Paul al VI-lea, fără însă a fi eradicate și diferențele dogmatice.
 • căsătoriile homosexualilor și hirotonia femeilor.
 • instituționalizarea homosexualității în lumea protestată.
 • incinerarea mortilor.
 • cenzurarea, in secret, a cartilor de cult;
 • cenzurarea literaturii teologice prin eliminarea scrierilor care demasca erezia ecumenista și punerea in circulatie de literatura teologica pro-ecumenista;
 • interdictia pusa preotilor si calugarilor de a publica lucrari cu caracter antiecumenic;
 • incercarea de a controla tiparirea de carte religioasa cu scopul de a evita publicarea de carti ortodoxe defavorabile orientarii ecumeniste;
 • minimalizarea studiilor de apologetica si indrumari misionare si inlocuirea lor cu studii de promovare a ecumenismului
 • politizarea cursurilor de indrumare preoteasca;
 • intimidarea si amenintarea cu demiterea si caterisirea preotilor antiecumenisti;
 • intimidarea si amenintarea cu excluderea din monahism, a monahilor antiecumenisti.
 • crearea de brese in sinoadele locale intre ierarhii ecumenisti si cei neecumenisti
 • crearea de brese in invatamântul teologic prin abaterea de la traditia ortodoxa in favoarea invataturilor eterodoxe;
 • incurajarea sincretismului religios;
 • minimalizarea principiilor moralei crestine in numele drepturilor omului.
MIȘCAREA NEW AGE - NOUA ERĂ

Stabilirea unei „Noi Ordini Mondiale”, a unui Unic Guvern al Lumii Noi şi a unei Religii a Lumii Noi.

Scopul final – este dominaţia asupra lumii.

Scopul politic – de bază al Mişcării New Age este controlul global.

 • Dizolvarea şi distrugerea statelor naţionale în interesul păcii şi conservării
 • Aceste doua puteri (politico-economica si religioasa) se vor uni in persoana lui mesia cel asteptat de catre new age-isti.
 • Instaurarea Religiei Mondiale Unice, panreligiei bazată pe cultul omului.
 • Abolirea familiei și înlocuirea ei cu indivizi care lucrează fiecare pentru gloria guvernului mondial unic.
 • Să distrugă orice formă de creativitate artistică sau ştiinţifică pentru a putea implementa o singură viziune, cea a guvernului mondial.
 • Noua Era ii indeamna pe oameni, mai ales prin intermediul mesajelor canalizate prin mass-media, sa traiasca o viata libera, cu violenta, sex si ceremonii magice.
 • Să implementeze apartenenţa obligatorie la un stat mondial condus de o forţă militară unică, de o Justiţie mondială, de o singură lege comercială, să îi oblige pe oameni să trăiască într-o pace falsă şi să impună o nouă religie şi o nouă cultură mondială.
 • Distrugerea identității naționale a națiunilor lumii.
 • Depopularea masivă a întregii lumi.
 • Distrugerea libertății de exprimare și astfel a libertății presei.

Scopuri intermediare – de natură politică, socială şi economică incluzând:

 • un sistem de credit card universal (Moneda Unica globala);
 • o autoritate mondială care să controleze proviziile de hrană ale lumii;
 • o taxă universală;
 • încorporarea la nivel mondial, în ciuda ideilor pacifiste ale Mişcării!
 • stabilirea unui sistem economic mondial;
 • înlocuirea proprietăţii private de credit, transport şi producţie în serie cu proprietatea unui dictat mondial.
 • recunoaşterea controalelor biologice pe scară a populaţiei şi a bolilor pe scară mondială;
 • un standard minim de libertate şi bunăstare în întreaga lume;
 • o datorie din a subordona viaţa personală unui dictat universal.
 • arianismul, adică supremaţia rasei Vestului; ca în cazul lui Hitler, acesta este legat de anti-Semitism.
 • iniţiere în masă, numită şi „iniţiere Luciferică“, adică un act de consacrare lui Lucifer;
 • o acţiune de purificare, adică de exterminare a celor ce nu sunt de acord cu obiectivele Mişcării
 • avortul şi însămânţarea artificială;
 • limitarea numărului copiilor într-o familie;
 • controlul genetic;
 • controlul morţii, deşi există un cult al morţii, aceasta fiind privită ca o experienţă euforică şi o tranziţie către noi cicluri ale vieţii.

Obiectivele acestei mişcări tentaculare ar fi următoarele:

 • înlocuirea erei Peştilor (creştină) cu cea a Vărsătorului (în care dispar religiile dualiste);
 • realizarea unei religii unice şi universale, care ar fi de fapt „depăşirea” şi „împlinirea” religiei;.
 • schimbarea cursului istoriei umane;
 • o nouă viziune despre realitate;
 • transformarea omului prin revoluţie spirituală şi restabilirea unităţii „om-cosmos“;
 • reanimarea practicilor esoterice (iniţiatică, meditaţie, asceză ri¬tualuri), promovarea misticii;
 • spiritualitate şi gândire în categorii şi conexiuni cosmice.
Lăsați un comentariu