Psaltirea neadormită – întărirea neamului prin rugăciune:

„Psalmul este liniştea sufletelor, răsplătitorul păcii, potolitorul gălăgiei şi al valurilor gândurilor. El face să slăbească mânia sufletului şi înfrânează pornirea către patimi; este tovarăşul prieteniei, apropierea celor care stau departe, ca unul care împacă pe cei ce-şi poartă vrăjmăşie. Căci cine oare mai poate fi socotit vrăjmaş al altuia atunci când îşi uneşte glasul la un loc cu el, pentru a da laolaltă laudă Lui Dumnezeu?”

(Sfântul Vasile cel Mare)

BLAGOSLOVENIA PĂRINTELUI IUSTIN PÂRVU PENTRU ACEASTĂ LUCRARE

În aceste vremuri cuprinse de uneltirile demonilor, pornind de la cuvintele Mântuitorului „unde vor fi doi sau trei adunaţi în numele Meu acolo voi fi şi Eu…”, să ne unim inimile într-o singură simțire, ca să primim mângâierea milei lui Dumnezeu.

Să ne adunăm toţi cei care vrem să mergem pe calea cea strâmtă a mântuirii, împlinind porunca Domnului de a ne ruga totdeauna, fără să ne pierdem nădejdea (Evanghelia Sfântului Luca, 18:1). Rugăciunea este singura care face vie prezenţa Sa în noi. Prin rugăciunea continuă, fierbinte, suntem în comuniune harică fii adevăraţi ai Multmilostivului Dumnezeu, slăbind astfel lanţurile vrăjmaşului asupra noastră.

Dacă doriți să participați la această lucrare de rugăciune, vă rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa inscrieri@psaltirea.ro sau să completați formularul de la pagina de Contact, specificând:

• numele de botez (pentru a putea fi pomeniţi de către ceilalţi înscriși);
• numărul grupului din care doriți să faceți parte;
• ziua săptămânii şi ora la care veți avea posibilitatea să citiți din Psaltire.

ÎN ACEASTĂ LUCRARE, CITIREA LA PSALTIRE SE VA FACE TIMP DE O ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ!

Recomandăm ca înainte de înscriere, fiecare să-și consulte duhovnicul.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca, prin această rugăciune, să devenim o comuniune!