English version
Psaltirea.ro

I. PLANURILE ȘI OBIECTIVELE SINODULUI PANORTODOX 2016


• În cadrul CMB, fiecare biserică este Biserica Universală, dar nu în întregul ei.
• Fiecare biserică își completează universalitatea doar atunci când este în comuniune cu celelalte biserici. Unul fără altul suntem mai săraci.
• Se află în interiorul ”Bisericii” tot atâtea diviziuni, erezii și schisme câte practică un oarecare tip de ”botez”.
• În interiorul botezului, chiar și atunci când există o ruptură, o disensiune, o schismă, încă se mai poate vorbi de Biserică.
• orice erezie care nu este contrară în mod explicit Simbolului de Credință, precum, de pildă, monofizitismul și monotelismul, al așa-numiților ”precalcedonieni”, iconomahia, antiisihasmul, etnofiletismul etc., are caracter bisericesc.
• În evoluția aceasta către unire, nu se pune problema ca o Biserică să se îndrepte către cealaltă, ci toate deopotrivă să reîntemeiem Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, care a coexistat în Răsărit și în Apus, așa cum am trăit până în 1054, în ciuda diferențelor teologice care existau și atunci.
• Bisericile Ortodoxe locale și comunitatea eretică papală trebuie să se considere ca „Biserici surori”, la fel de mântuitoare și, în consecință, nu trebuie propovăduită Ortodoxia romano-catolicilor.
• Restabilire a „unității creștine”, „căutarea unității pierdute” sau „recunoaşterea altor biserici creştine.
• Ele recunosc că există membri ai bisericii în afara zidurilor ei [extra muros], că aceştia aparţin Bisericii în mod egal [aliquo modo], sau chiar că există biserică în afara bisericii [ecclesia extra ecclesiam].
• abolirea practicii tuturor Sfintelor Sinoade Locale și Ecumenice în vigoare până în prezent, în care se dorea ca fiecare episcop să poată dispune de propriul său vot. Nu a existat niciodată problema acestei scheme: un vot pentru o Biserică – ceea ce face ca membri Sfântului și Marelui Sinod, cu excepția Întâistătătorilor, să fie elemente pur decorative, lipsindu-i de dreptul de vot.
• Casatoriile mixte între ortodocși și eterodocși.


ECUMENISM


Matricea ecumenismului este masoneria care promovează religia universală.

1. Ecumenismul inter-creștin promovează unirea diferitelor erezii creștine (papistași, protestanți, anglicani, monofiziți) cu Biserica Ortodoxă Sobornicească având ca criteriu minimalismul dogmatic.
2. Ecumenismul inter-religios, considerând că în toate religiile există elemente pozitive, promovează unitatea dintre acestea și mai ales dintre așa-numitele religii monoteiste ale lumii, creștinismul, islamul și iudaismul, adică promovează așa-numita „Religie universală”.

• scopul de a uni toate religiile lumii pe baza dialogului si principiilor democratice de libertate, egalitate si fraternitate, într-o singură Biserica Universală.
• noua învățătură eclesiologică eretică – despre existența Harului Mântuitor în afara granițelor canonice ale Bisericii Ortodoxe – așa numita „Teorie a Ramificațiilor”.
unitatea în diversitate - nu în credință și în adevăr, ci o contopire de tip sincretist, o absorbire, în esență, a Ortodoxiei în Papism, fără ca acesta din urmă să lepede vreuna din înșelările sale eretice.
• practicarea rugăciunilor în comun și a împărtășaniei comune și comuniunea cu ne-ortodocșii
• toate aceste pseudo-creștinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie lângă altă erezie, numele lor evanghelic comun este „Pan-Erezie”.
• ecumenismul este numele comun pentru pseudo-creștinismele și pseudo-bisericile Europei Occidentale, inima tuturor umanismelor europene avându-l în frunte pe Papă
• ecumenismul substituie notiunea corecta de Biserica Universala in sensul Bisericii care apara adevarul lui Dumnezeu, prin definirea gresita a bisericii ca biserica mondiala in sens geografic, universal
• prefera cantitatea si nu calitatea marturisirii adevarului
• impune invataturi false, chipurile universale in afara adevarului
• întareste pe neortodocsi in convingerea ca si ei ar apartine Bisericii
• împiedica pe sincerii cautatori ai adevarului sa gaseasca comuniunea cu Biserica adevarata a lui Hristos
• nu crede in existenta Bisericii unice sfinte, sobornicesti si apostolesti.
• submineaza in chip eretic eclesiologia ortodoxa
• manifesta neincredere in puterea cuvintelor lui Hristos neschimbate pana la sfarsitul lumii despre invincibilitatea Bisericii (Matei, 28-20).
• fragmenteaza in mod eretic textele Cuvantului lui Dumnezeu.
• lipsa mărturisirii ortodoxe, lipsa de sinceritate a eterodocșilor, supralicitarea dragostei
• pregateste Ortodoxia pentru abateri dogmatice in scopul unitatii ecumenismului.
• recunoașterea reciprocă a apartenenței la Biserică, a succesiunii apostolice, a preoției, a Harului, a tainelor, dialogul de pe poziții de egalitate, amnistierea, disculparea și gratificarea Uniației
• adoptă și consfințește toate ereziile ca ”Biserici” și vatămă dogma Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești.
• ridicarea anticanonică a anatemelor date în 1054, fapt realizat de Patriarhul Ecumenic Atenagora și de Papa Paul al VI-lea, fără însă a fi eradicate și diferențele dogmatice.
• căsătoriile homosexualilor și hirotonia femeilor.
• instituționalizarea homosexualității în lumea protestată.
• incinerarea mortilor.
• cenzurarea, in secret, a cartilor de cult;
• cenzurarea literaturii teologice prin eliminarea scrierilor care demasca erezia ecumenista și punerea in circulatie de literatura teologica pro-ecumenista;
• interdictia pusa preotilor si calugarilor de a publica lucrari cu caracter antiecumenic;
• incercarea de a controla tiparirea de carte religioasa cu scopul de a evita publicarea de carti ortodoxe defavorabile orientarii ecumeniste;
minimalizarea studiilor de apologetica si indrumari misionare si inlocuirea lor cu studii de promovare a ecumenismului
politizarea cursurilor de indrumare preoteasca;
intimidarea si amenintarea cu demiterea si caterisirea preotilor antiecumenisti;
intimidarea si amenintarea cu excluderea din monahism, a monahilor antiecumenisti.
crearea de brese in sinoadele locale intre ierarhii ecumenisti si cei neecumenisti
crearea de brese in invatamântul teologic prin abaterea de la traditia ortodoxa in favoarea invataturilor eterodoxe;
incurajarea sincretismului religios;
minimalizarea principiilor moralei crestine in numele drepturilor omului.


Planurile şi obiectivele „Mişcării New Age – Noua Eră”


Stabilirea unei „Noi Ordini Mondiale”, a unui Unic Guvern al Lumii Noi şi a unei Religii a Lumii Noi.

Scopul final - este dominaţia asupra lumii.

Scopul politic - de bază al Mişcării New Age este controlul global.

• Dizolvarea şi distrugerea statelor naţionale în interesul păcii şi conservării
Aceste doua puteri (politico-economica si religioasa) se vor uni in persoana lui mesia cel asteptat de catre new age-isti.
Instaurarea Religiei Mondiale Unice, panreligiei bazată pe cultul omului.
• Abolirea familiei și înlocuirea ei cu indivizi care lucrează fiecare pentru gloria guvernului mondial unic.
• Să distrugă orice formă de creativitate artistică sau ştiinţifică pentru a putea implementa o singură viziune, cea a guvernului mondial.
Noua Era ii indeamna pe oameni, mai ales prin intermediul mesajelor canalizate prin mass-media, sa traiasca o viata libera, cu violenta, sex si ceremonii magice.
• Să implementeze apartenenţa obligatorie la un stat mondial condus de o forţă militară unică, de o Justiţie mondială, de o singură lege comercială, să îi oblige pe oameni să trăiască într-o pace falsă şi să impună o nouă religie şi o nouă cultură mondială.
• Distrugerea identității naționale a națiunilor lumii.
• Depopularea masivă a întregii lumi.
• Distrugerea libertății de exprimare și astfel a libertății presei.

Scopuri intermediare - de natură politică, socială şi economică incluzând:

• un sistem de credit card universal (Moneda Unica globala);
• o autoritate mondială care să controleze proviziile de hrană ale lumii;
• o taxă universală;
• încorporarea la nivel mondial, în ciuda ideilor pacifiste ale Mişcării!
• stabilirea unui sistem economic mondial;
• înlocuirea proprietăţii private de credit, transport şi producţie în serie cu proprietatea unui dictat mondial.
• recunoaşterea controalelor biologice pe scară a populaţiei şi a bolilor pe scară mondială;
• un standard minim de libertate şi bunăstare în întreaga lume;
• o datorie din a subordona viaţa personală unui dictat universal.
• arianismul, adică supremaţia rasei Vestului; ca în cazul lui Hitler, acesta este legat de anti-Semitism.
• iniţiere în masă, numită şi „iniţiere Luciferică“, adică un act de consacrare lui Lucifer;
• o acţiune de purificare, adică de exterminare a celor ce nu sunt de acord cu obiectivele Mişcării
• avortul şi însămânţarea artificială;
• limitarea numărului copiilor într-o familie;
• controlul genetic;
• controlul morţii, deşi există un cult al morţii, aceasta fiind privită ca o experienţă euforică şi o tranziţie către noi cicluri ale vieţii.

Obiectivele acestei mişcări tentaculare ar fi următoarele:

• înlocuirea erei Peştilor (creştină) cu cea a Vărsătorului (în care dispar religiile dualiste);
• realizarea unei religii unice şi universale, care ar fi de fapt „depăşirea” şi „împlinirea” religiei;.
• schimbarea cursului istoriei umane;
• o nouă viziune despre realitate;
• transformarea omului prin revoluţie spirituală şi restabilirea unităţii „om-cosmos“;
• reanimarea practicilor esoterice (iniţiatică, meditaţie, asceză ri¬tualuri), promovarea misticii;
• spiritualitate şi gândire în categorii şi conexiuni cosmice.

Acasă Despre noi Activi în citirea Psaltirii Pomelnic adormiti Rugaciuni DE IMPORTANȚĂ ACTUALĂ!
Copyright © 2016-2018 Psaltirea.ro. Toate drepturile rezervate.