English version
Psaltirea.ro

Cine suntem?

Suntem un grup de creştini ortodocşi care, prin ascultare de duhovnic, încercăm să-l slăvim pe Dumnezeu într-o lume cuprinsă de uneltirile demonilor, pornind de la cuvintele Mântuitorului: "unde vor fi doi sau trei adunaţi în numele Meu acolo voi fi şi Eu...". În acest scop, dorim să-i adunăm pe toţi aceia care vor din tot sufletul să meargă pe calea strâmtă a mântuirii.

"Cere şi ţi se va da ..." ne spune Mântuitorul, "rugaţi-vă neîncetat!" ne îndeamnă Hristos Dumnezeu. Rugăciunea este singura ce ne poate apropia, ba chiar ni-l poate aduce pe Dumnezeu în noi. O rugăciune continuă, fierbinte poate slăbi lanţurile vrăjmaşului şi, totodată, prin ea putem să fim în comuniune harică, fii adevaraţi ai Multmilostivului Dumnezeu.

Pentru a învinge orice umbră a vremurilor pe care le trăim, soluţia nu este alta decât să reintroducem prezenţa Lui Dumnezeu în viaţa noastră. Singuri e mai greu, însă alături de alţi creştini dornici de acest lucru, vom reuşi, fără îndoială. Să folosim timpul pentru a păşi dincolo de timp şi pentru a reface legăturile dintre noi. O oră de Psaltire pe săptămână, te poate introduce într-un lanţ puternic, în care fiecare verigă înalţă cu tărie verigile de lângă ea.

Ce intenţionăm?

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, prin acest site dorim ca orice creştin ortodox să participe efectiv la citirea Psaltirii o oră pe săptămână, astfel încât realizându-se un grup compact, o psaltire să fie citită fără întrerupere în fiecare zi din săptămână.

Un astfel de grup, format din preoţi, monahi şi mireni este deja constituit, iar dorinţa de a ni se alătura cât mai multe persoane poate genera o forţă spirituală care să fie spre folosul mânturii, atât a noastră cât şi a semenilor noştri.

Listele afişate în secţiunea "activi în citirea psaltirii" au următorul rol:

  • vizualizarea celor deja existenţi în această lucrare;
  • posibilitatea de a se înscrie şi alţi creştini în listele afişate neocupate, la orele şi zilele care convin programului fiecăruia;
  • fiecare membru a uneia din grupe este îndemnat ca după citirea psaltirii să pomenească în rugăciunea sa şi pe ceilalţi membrii ai grupului din care face parte. În felul acesta fiecare este pomenit la "Psaltire" oră de oră toată săptămâna .

Doritorii pot trimite un mesaj pe adresa: psaltirea24@yahoo.com în care să fie specificate :

  • numele de botez ( pentru a putea fi pomeniţi de ceilalţi);
  • grupul în care doreşte să fie înscris;
  • ziua şi ora în care poate citi din psaltire.

NU UITAŢI! ÎN ACEASTĂ LUCRARE CITIREA LA PSALTIRE SE VA FACE TIMP DE O ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ!

Recomandăm ca orice înscriere în această lucrare să fie făcută după ce fiecare şi-a consultat propriul duhovnic.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca, prin această rugăciune să devenim o comuniune!

Acasă Despre noi Activi în citirea Psaltirii Pomelnic adormiti Rugaciuni DE IMPORTANȚĂ ACTUALĂ!
Copyright © 2016-2018 Psaltirea.ro. Toate drepturile rezervate.